O Mně

Bedřich Nikl

Neco málo o Mně

Poznejte kdo jsem

“Věřte sami v sebe a svůj potenciál. Náš potenciál je nekonečný a vede nás ke štěstí, moudrosti, zdraví a prosperitě. Záleží jen na tom, abychom si ho sami neomezovali svými myšlenkami a programy.”

Psát něco o sobě není nikdy jednoduché. To hlavní, co mohu konstatovat je, že jsem teď a tady šťastný a spokojený a za to jsem obrovsky vděčný. Vždy to tak nebylo. Studia na strojírenské VŠ mě nakrátko po jejich ukončení přivedla do korporátu, odkud jsem šel již po jedenácti měsících do soukromého sektoru podnikat. V 25 letech jsem se stal ředitelem a spolumajitelem společnosti fungující v oblasti služeb a po 20 letech se tato společnost stala největší svého druhu v regionu. Na počátku roku 2013 jsem učinil jedno ze svých nejtěžších rozhodnutí – odešel jsem z vlastní firmy a začal podnikat v oblasti síťového marketingu. Toto rozhodnutí mi přineslo do života i nové okolnosti spojené zejména s osobním rozvojem. Zjištění, že mnoho věcí je jinak, než jsem si myslel a že jsem vystoupil z “Truman show” vlastního života. Na mé cestě jsem se potkal mimo jiné s transformačním lídrem a učitelem Marií Diamond (stojí mimo jiné i za filmem Tajemství) a následné poznání některých souvislostí můj život výrazně změnilo. V současné době jsem lídrem networku LYCONET – CASHBACK WORLD, osobním mentorem a koučem a přednáším na různých seminářích osobního rozvoje a LYCONET akcích. Působím nejvíce v České republice a na Slovensku. Síťový marketing považuji za skvělý nástroj ne pouze z hlediska vydělaných peněz ale zejména z hlediska osobního růstu jednotlivců a jejich posunu ve způsobu myšlení. S odstupem času se mi zdají všechna má papírová ocenění, tituly i úspěchy méně podstatné. Proto je zde nebudu zmiňovat. Můj fokus je zacílen čistě na přítomnost, na ten dar okamžiku bytí (present – dar i přítomnost v angličtině). Minulost i budoucnost v lineárním čase, který známe, je vždy z hlediska funkce naší mysli omezující. A cokoliv omezujícího omezuje. Svoboda a omezení nejde dohromady. Mým pracovním cílem je pomoci lidem objevit jejich vlastní potenciál, jejich víru v sebe sama. Slovo svoboda obsahuje vše podstatné pro každého jednotlivce, i když pohled na ni se může různit.

Systém, ovládající přes média, školství, zdravotnictví a další své nástroje lidské masy, drží populaci v neustálém strachu a brání tak jednotlivým lidem v objevování jejich potenciálu. Každý jednotlivec dokáže cokoliv, pokud si uvědomí svůj dar života a souvislosti svého bytí. Pracuji tedy společně s dalšími nejen na sobě ale zejména na šíření nesystémových informací, které zná lidstvo stovky a tisíce let za účelem pomoci všem, kteří pomoc hledají. V dnešní době se informace šíří rychle, a to jak špatné, tak ty dobré. Lidé se začínají orientovat v tom, co je pro ně dobré a co není. “Přesun” našeho života z hlavy do srdce a napojení na naši intuici, pocity, v tom vidím cestu, jak lidem skutečně pomoci. A s tím souvisí jejich prosperita a úspěch, zdraví, skvělé vztahy a zejména moudrost. Lidé v sobě nosí velké množství zloby a strachů, to je ve své podstatě zacyklí v jejich programech a uvězní. Mnoha mladým lidem už nedává logiku žít ve vzorci 40/40/40 (40 let práce, 40 hodin týdně, 40% z příjmů činí výše důchodu) – naštěstí. Ale nikdy není pozdě na změnu, na objevení svého potenciálu. Je to jen o překonání strachu a pohodlnosti, vykročení z komfortní zóny, která nám vytváří iluzi bezpečí. Učit lidi, že jsou věci jinak, než jim tady předkládá systém, toť smysl mé současné práce, kterou miluji. Prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme nás ovlivňuje až z 1/3. Využití prvků učení FENG – SHUI (známé několik tisíc let a využívané již čínskými dynastiemi) nám může zcela zásadně změnit naše environmentální fungování. Z další 1/3 náš úspěch ovlivňuje práce s vizualizací, visionboardem – tedy s tím, kam chceme směřovat. Poslední třetina našeho šťastného života záleží na nás samotných, na našem učení a pochopení souvislostí, na čerpání moudrosti a porovnání s vlastními zkušenostmi a na poskládání si vlastní mozaiky samotného smyslu a účelu bytí. Má práce spočívá v pomoci lidem v objevovaní jejich střípků.

Svoboda je pocit, který nelze s ničím nahradit. Je to to nejvíc. Svoboda obsahuje lásku, odpuštění, vděčnost, radost, štěstí, pokoru, přítomnost, uvědomění si bytí, hojnost, moudrost, zdraví i skvělé vztahy. Svoboda obsahuje vše. Kdybych v životě jen jednomu jedinému človíčkovi pomohl objevit jeho vlastní svobodu, pak vše co jsem dělal a dělám má mnohem větší smysl. My lidé jsme součástí přírody a v přírodě vše roste nebo umírá. Žádné zachování status quo není. A pak tedy zbývá otázka pro každého z nás – teď a tady umírám nebo rostu? Pro všechny, kteří rostou nebo chtějí růst – máte se na co těšit, čeká vás úžasná cesta a třeba se na ní někde potkáme. Díky za to.

Máte otázky?

nečekejte a napište nám.