O Mně

Bedřich Nikl

Neco málo o Mně

Život je hra duší a vesmíru ….

V této hře uspějete, pokud odhalíte kličky svého ega, budete se učit odpouštět, bezpodmínečně milovat a žít v pravdě. Vítězem se stane každý, kdo dokáže udržet svou mysl klidnou bez ohledu na vnější vlivy a vzdá se všeho, na čem lpí.  V tu chvíli se stáváte tvůrcem své reality, otevřete naplno svůj opravdový potenciál a dosáhnete všeho, po čem toužíte.

Proč zde psát můj životní příběh, není o nic zajímavější než ten váš. V určitém zlomovém okamžiku života dojde u každého k situaci, kdy si řekne: “Takto to již dále nechci, takto již dále nemohu, chce to změnu.”

Rozdíly v životech lidí jsou jen v tom, zda mají v daný čas odvahu změnu udělat a jak rozsáhlou. Pokud změnu sami neudělají, často zasáhne  “osud” a k životní změně vás přinutí. Je jedno, zda se jedná o změnu práce, o změnu ve vztazích nebo třeba zdravotní. Ve všech případech vzniknou nové okolnosti, nová energie, nové impulsy a zejména nový proces učení. Začnete na sobě pracovat, většinou začnete číst knihy – jednu za druhou, hledáte nové a další informace. Zpočátku hltáte vše, později si vybíráte různé  směry a zaznamenáváte určité “AHA” momenty”. Následně začnete získávat více odvahy dělat další změny. Začnete více poslouchat sami sebe, zjistíte, že máte nějaké nové “zvláštní” schopnosti.  Například, že neexistuje jen hmotná stránka věci a bádáte dále třeba i v kvantové fyzice,  ezoterice, neurovědě atd… Postupně se vám jednotlivé fragmenty skládají jako mozaika do ucelenějších obrazů.

Zjistíte, že neobjevujete nové, ale že se vracíte jen sami k sobě, ke schopnostem a způsobu existence, se kterými jste sem na svět přišli a žili s nimi jako dítě. Kdy jste žili v přítomném okamžiku, nezatíženi programy ani myšlenkami, kdy jste se nedívali na hodinky, neměli žádný strach, udržovali jste si pozornost a tvořili si svou realitu díky neomezené fantazii.   

Kdy se z nás ze svobodných bytostí stali “roboti” společnosti?

Kdy jsme odevzdali svou vnitřní sílu a svobodu?

Kdy a proč jsme se stali nástroji korporátů, vlád, ideologií, farmaceutického a potravinářského průmyslu?

Kdy a proč jsme přijali roli obětí médií a manipulativních kampaní?

Kdy a proč jsme přestali být SAMI SEBOU?

Kdy je možná jednodušší otázka.? Tehdy když jsme přijali za své mnoho myšlenek, které nám předali rodiče doma, učitelé ve školách, kamarádi, spolupracovníci, média, televize …. S těmito myšlenkami jsme ztotožnili své já a přijali za své, že to nejsou jen cizí myšlenky, ale je to má identita, můj názor. Z těchto myšlenek se staly myšlenkové programy a ejhle…. jsme v pasti. Tyto programy produkují emoce a my jsme vláčení okolnostmi a zmítáni emocemi. Výsledkem je, že jsme nervózní, polykáme antidepresiva, cítíme se nešťastně, žijeme ve stálém strachu a jen občas zavzpomínáme, jak jsme byli šťastní jako děti.

Proč? Protože se máme naučit toto vše zase odhodit. Najít v sobě svou sílu, uvědomit si, že život je nádherný dar a zázrak. Odhodit a opustit vše nepotřebné, abychom opět uchopili svou realitu i svůj život do svých rukou. Je možné žít ve zdraví, moudrosti, hojnosti, v lásce a skvělých vztazích. Nejedná se o lehkou změnu, jedná se celkovou změnu paradigmatu myšlení, ale to co potom následuje je obrovskou odměnou.

Všem ze srdce přeji, aby jste vzali veškerou svou odvahu k této cestě plné zázraků, nových obzorů, příležitostí k této cestě k opravdovému životu.

Bedřich Nikl

Máte otázky?

nečekejte a napište nám.