Kdykoliv můžete vystoupit ze světa, který jste si do té doby vytvořili

Kdykoliv můžete vystoupit ze světa, který jste si do té doby vytvořili

Klíč k vědomému životu leží v tom, že nejprve pochopíme, jakým způsobem jsme spojeni se vším kolem nás a porozumíme tomu, jak můžeme vědomě změnit naše rezonanční pole, abychom přitáhli do života ty zkušenosti, které si přejeme prožít. Od tohoto okamžiku se už nebudeme nepozorně oddávat jakýmkoliv negativním myšlenkám, protože budeme vědět, že tyto myšlenky vytvářejí rezonanční pole, jež se spojuje s ostatními a ovlivňuje náš život ve směru, který nechceme.
Když pochopíme, jakým způsobem jsme se vším propojeni, máme přístup k nejmocnější síle vesmíru. Změníme-li vzorce našeho myšlení, našich starých negativních přesvědčení a špatného mínění o nás samých, nebudou už lidé a události, kteří doposud v tomto negativním poli s námi rezonovali, schopni s námi dále spolupůsobit. To znamená, že zmizí z našeho života.

Může se nám stát, že jsme klidně a přátelsky naladěni a stačí jediný člověk, který nás svou zlobou a nespokojeností strhne k jeho negativnímu projevu. Během několika sekund se najednou ocitneme v neuvěřitelně intenzivní hádce. Často potom nechápeme, jak jsme se do takové hádky vůbec mohli nechat tak rychle vtáhnout. Řešení je úplně jednoduché. Ocitli jsme se prostě v zajetí rezonančního pole jiného člověka. Ať už jsme to chtěli nebo nechtěli, byli jsme ovlivněni cizí energií. Když se na to ale podíváme trochu podrobněji, zjistíme, že nám tyto energie vůbec nejsou cizí, protože pokud by v nás tato energie, reprezentovaná příslušnou frekvencí nebyla, tak bychom se jí nemohli nechat ovlivnit. Nerezonovali bychom s ní. Tyto zdánlivě cizí vibrace by nás ke kmitání vůbec nepřiměly. Často se však zdržujeme v rezonančních polích, která našim přáním naprosto odporují. Obklopujeme se třeba lidmi, kteří nás svými pochybnostmi oslabují a přesvědčují nás o tom, že to, co si představujeme, nemůže nikdy fungovat. Není divu, že potom začneme pochybovat, když se ocitneme v rezonančním poli pochybovačů.

Když zjistíme, že nám někdo nedělá dobře, nic nás nenutí s tímto člověkem zůstat a dál se vystavovat jeho destruktivní energii. Náš rozum není nastaven na “zázraky”. Rozum nás většinou utvrzuje pouze v našich pocitech méněcennosti. Chceme-li se z toho stavu dostat, je nutné najít si co nejrychleji nové, pozitivní rezonanční pole, abychom se stali většími a mohli dále růst.
Obklopte se lidmi, kteří vás motivují! Často se ale obklopujeme lidmi, kteří nás blokují nebo nám brání v našem rozvoji. Možná vnímáte tento druh energie u našich rodičů, sourozenců, příbuzných, či známých. V takové energii se, i když na nás má negativní vliv! – cítíme často jako “doma”. Zůstaneme-li však vězet v tomto důvěrně známém negativním rezonančním poli, bude pro nás velmi těžké vytvořit nové, jiné rezonanční pole, které by nám umožnilo přitáhnout do našeho života pozitivní zkušenosti. Nejrychlejší způsob, jak se dostat do vysněného rezonančního pole, je podporovat druhé v jejich přáních. Čím více člověk dává, tím více dostává zpět. Protože stejné kvality se přitahují, budete najednou obklopeni lidmi, kteří budou zrcadlit vaši vnitřní štědrost a budou vás podporovat.

Negativní rezonanční pole nás ruší v našem rozvoji. A naopak pozitivní rezonanční pole nás budou pozitivně ovlivňovat a přivádět k vibracím, které jsou pro náš rozvoj velmi potřebné. Je tedy samozřejmě vhodné využívat ve svůj prospěch taková rezonanční pole, která vás posunou kupředu ke splnění našich přání. Svět je vám otevřený. Byl vám vlastně vždycky otevřený. Musíte si jen toto uvědomit a pootevřít dveře, aby energie mohla proudit i dovnitř k vám. Zbytek zařídí rezonanční pole a jen stačí, abyste byli otevření a připravení, pozitivní a milující…

https://celostnivzdelavani.cz

(článek 334)