Energie srdce ovlivňuje hmotu kolem nás

Energie srdce ovlivňuje hmotu kolem nás

Intenzivní energie, kterou naše srdce vysílá, může mít dostatečnou sílu, aby ovlivnila nejen naše tělo, ale také atomy hmoty. Ten, kdo už dávno opustil školní lavice a ani nečetl žádnou knihu o “nové fyzice”, má pravděpodobně stále ještě v hlavě starý mechanický model atomu: Existuje jádro, kolem kterého obíhají protony a elektrony. V tomto modelu jsou tedy pevné částice. Tato představa je ale již dávno překonaná. Mechanický obraz částic kroužících kolem sebe podobně jako malý sluneční systém byl díky novým poznatkům vědy zcela změněn. Teď totiž víme, že se vůbec nejedná o částice, ale o koncentraci energie v různých zónách. Tyto pevné částice jsou složeny jen z vibrační energie. Atom nemá žádnou fyzickou strukturu. Tyto malé víry energie se nazývají kvarky nebo fotony. Neexistuje žádná pevná hmota, existuje pouze energie. Tato energie je tvořena elektrickým a magnetickým polem.

Obraťme nyní pozornost k energii, kterou vysílá naše srdce. Energii atomu tvoří stejná silová pole, která vytváříme myšlenkami v našem mozku a pocity a přesvědčeními v našem srdci. Elektrické pole má tedy schopnost změnit atom stejně jako magnetické pole. To znamená, že atomy mění své chování a tím mění i své hmotné projevy. Teď už pomalu začínáme rozumět tomu, jak mocný klíč ke splnění přání držíme sami v ruce. Tímto způsobem se mohou uskutečnit ty “nejnemožnější” věci. Pro náš rozum to mohou být pořád ještě “nevysvětlitelné zázraky”, ale pro vědu a duchovní vůdce tohoto světa to už dávno není žádná záhada a zázrak.

Jsme neustálými vysílači a příjemci. Prostřednictvím energie našeho srdce, naší DNA a energie našeho mozku reprezentované silou našich myšlenek vysíláme neustále, ať už chceme nebo nechceme, navenek impulzy, které se setkávají s energií jiných lidí. Pokud se jejich energie nacházejí ve stejném rezonančním poli, nemohou dělat nic jiného, než s naší energií rezonovat. V opačném případě zůstanou naší energií nedotčeni. Současně jsme přirozeně také my přitahováni jejich energií, jestliže kmitá stejně jako ta naše. Jsme neustálými vysílači a přijímači. Díky tomuto spojení se všemi ostatními můžeme úplně nově zamíchat kartami svého života, protože tak získáváme možnost změnit vše kolem nás. A je jedno, zda se chceme uzdravit, hledáme přátele nebo chceme do svého života přitáhnout hluboký milostný vztah. Protože jsme spojeni se všemi, přivede nás naše rezonanční pole, které v sobě vytváříme svými myšlenkami a svou vírou, k rezonančním polím jiných lidí. Jestliže cíleně použijeme tuto schopnost, o které většina lidí neví, otevírá se nám možnost přetvořit náš život podle naší vůle. Důležitým předpokladem ale je, abychom znali pravý obsah našich myšlenek a přesvědčení a nesmíme se nechat ovlivnit pochybnostmi a pocity méněcennosti.

Podstatné pro výsledek je hluboké přesvědčení v srdci. V našem životě se projevuje všechno to, čemu nejvíce věříme, na co nejvíce myslíme, a je jedno, zda se chceme uzdravit nebo dosáhnout výjimečných úspěchů. O čem jsme přesvědčeni, to se uskuteční. Pochopitelně se potvrzují i naše obavy, pokud jim v našich myšlenkách věnujeme energii. Ať se tedy jedná o naše strachy nebo nejhlubší touhy, vždy hledejme základ naší reality v příčinné síle našich myšlenek, která podle zákona rezonance přitahuje do našeho života stejnou měrou všechno, v co doufáme, i to, čeho se bojíme.

Pokud se cítíme prázdní a osamělí tak je to tím, že si život zahlcujeme povrchními věcmi. Upínáme se na cíle, které nás nikdy nemohou učinit šťastnými, protože se nás dotýkají jen na povrchu. Dokud se budeme oddělovat od své tvůrčí síly a nebudeme se považovat za tvůrce vlastního vesmíru, bude k nám náš život opravdu přicházet jako proud nepřehledných a zdánlivě náhodných událostí.

https://celostnivzdelavani.cz/