7 věcí, které z vás udělají chytřejší lidi – vědecky podloženo

7 věcí, které z vás udělají chytřejší lidi – vědecky podloženo

„Pokud máte dojem, že neexistují žádné věci, které by vám pomohly zmoudřet, zamyslete se znovu!“

Vědci si kdysi mysleli, že inteligence je geneticky podmíněna a že není možné udělat nic pro její zlepšení. Neurologové nyní zjistili, že je to lež.

Dnes existují důkazy o existenci věcí, které z vás udělají chytřejší lidi:

1. Meditace a všímavost

Jeden z nejvlivnějších myslitelů naší doby, neurolog Sam Harris, považuje meditaci za důležitou metodu sebeovládání.

Většinu svého života se věnoval této činnosti a neustále ji doporučuje svým posluchačům a čtenářům. Kromě toho, že meditace přináší úlevu od bolesti a snižuje úzkost či depresi, zlepšuje i kognitivní funkce, a dokonce vytváří nové mozkové buňky.

Výzkum potvrzuje jeho tvrzení, přičemž jedna studie ukazuje, že během osmitýdenního programu zaměřeného na všímavost a snížení stresu došlo u účastníků programu, kteří se věnovali meditaci, k nárůstu jejich šedé hmoty v oblasti mozku, která souvisí s učením a pamětí.

2. Čtení

Zní to jako samozřejmost, ale čtení je jednou z věcí, které z vás udělají chytřejší lidi. Studie prokázaly, že čtení má pozitivní vliv na slovní zásobu, získávání znalostí a dovednosti abstraktního uvažování.

Být vášnivým čtenářem a přečíst mnoho knih v průběhu jen několika týdnů, bych si doporučoval i sám. Uvědomil jsem si, že nadměrné čtení a čtení široké škály různých věcí za relativně krátkou dobu může být ztrátou času.

Jsem si jistý, že to neudělá žádnou škodu mé slovní zásobě. Ale i přes hodiny strávené čtením úžasné literatury, jsem zjistil, že jsem si toho hodně nezapamatoval.

Byl jsem z toho v rozpacích, a proto jsem začal číst selektivně, pečlivě a ujišťovat se, že vím, co čtu a mohu o tom později vyprávět.

Neexistuje situace, kdy byste nezískali použitelné znalosti, které by neměly smysl. Také jsem zjistil, že lidé, kteří čtou příliš mnoho, mohou mít zmatený pohled na některé věci. Vyberte si kvalitní čtení a pomalu, opatrně čtěte.

3. Používání pěti základních principů pro zvýšení fluidní inteligence

Andrea Kuzweski, terapeutka v oblasti chování dětí s poruchami autistického spektra, vytvořila seznam pěti principů pro zvýšení inteligence, které byly prokázány při práci v klinickém prostředí.

Jde o následujících pět principů:

  • Vyhledávejte nové věci – vždy se pokoušejte učit nové věci, nezaměřujte se jen na jeden předmět.
  • Měňte sebe sama – pracujte s hranicemi svých schopností.
  • Přemýšlejte kreativně – vytvářejte spojení se svými myšlenkami a přicházejte s novými, originálními nápady na témata, která studujete.
  • Dělejte věci těžším způsobem – vyhněte se používání technologických zkratek při práci a myšlení.
  • Vytvářejte síť – komunikace a přátelství jsou potřebné pro vytváření nových nápadů.

4. Používání doplňků stravy

Některé doplňky stravy patří mezi věci, které vám pomohou zmoudřet, a to:

  • Kofein + L-theanin přispívají ke zlepšení kognitivních funkcí v dílčích úkolech.
  • Omega 3 mastné kyseliny zlepšují vaši paměť.
  • Ginkgo biloba zlepšuje vaši soustředěnost a pozornost.
  • Kreatin zlepšuje fungování mozku.

5. Hladovka nebo omezení příjmu potravy

Hladovka je činnost, která je součástí náboženského životního stylu po celá staletí.

To znamená, že určitou dobu nepřijímáte žádnou potravu. Člověk by si nikdy nepomyslel, že odepření přísunu živin, ačkoliv jen dočasně, by mohlo mít pozitivní vliv na funkci mozku. Ale je to pravda.

U omezování přísunu potravy bylo prokázáno, že to má pozitivní vliv na funkci mozku.

Ve skutečnosti tento typ hladovky stimuluje růst nových mozkových buněk a poskytuje ochranu před Alzheimerovou chorobou a jinými neurodegenerativními onemocněními.

6. Pravidelné cvičení

U pravidelného cvičení bylo prokázáno, že má výrazný dopad na funkci mozku. Výzkum provedený na myších ukázal, že běh významně zlepšil jejich výkon, co se týče učení a paměti.

Stejný experiment ukázal, že příznivé účinky cvičení jsou stále přítomny ještě dva týdny po skončení cvičení.

Experiment na starších lidech prokázal, že denní aerobní cvičení zlepšuje jejich výkon v paměťových testech.

7. Hraní na hudební nástroj

Některé studie potvrdily souvislost mezi učením se hrát na hudební nástroj a zvýšením úrovně inteligence.

Jedna studie také zjistila, že existuje měřitelný rozdíl mezi schopností kognitivně myslet a těmi lidmi, kteří se naučili hrát na hudební nástroj.

Tito lidé dosahovaly lepších výsledků v zdánlivě nesouvisejících úkolech, jako je například hláskování.

Zdroj: learning-mind.com